•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน จัดกิจกรรม “วันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 RVP ROAD SAFETY DAY ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกสาขาของบริษัทกลางฯทั่วประเทศ
   

   

     
   

           บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน จัดกิจกรรม“วันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 RVP ROAD SAFETY DAY ทุกสาขาทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยพนักงานทุกคนของบริษัทจะมาร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีวินัยจราจร มีสติในการขับขี่และมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทาง โดยมีกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ปฎิบัติตามกฏจราจร เชิญชวนประชาชนที่สัญจรอยู่บนถนนมาร่วมกิจกรรมความปลอดภัย, มีกิจกรรมเซอร์ไพรส์แจกหมวกนิรภัยมอบให้กับเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารสวมหมวกนิรภัยปฏิบัติตามกฎหมาย โดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ต้องมี พ.ร.บ.และต่อภาษีถูกต้อง ผู้ร่วมโครงการต้องเขียนใบปณิธานสัญญาว่าจะขับขี่อย่างปลอดภัย ปฎิบัติตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เมื่อใช้รถจักรยานยนต์ ณ สี่แยกพระราม 9 บริเวณหน้าสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สถานีพระราม 9 กรุงเทพมหานคร