• ประชุมเตรียมจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
     

     

       
     

             บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 และร่วมพิธีแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบีนนรถทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจัดโดยกรมการขนส่งทางบก ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร