• ประชุมสภาประกันภัยแห่งเอเชียตะวันออก “29th East Asian Insurance Congress” (EAIC) ครั้งที่ 29
     

     

       
     

             นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในฐานะอุปนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ Chief Delegates ของประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมฯ และบริษัทสมาชิกเข้าร่วมการประชุมสภาประกันภัยแห่งเอเชียตะวันออก “29th East Asian Insurance Congress” หรือ EAIC ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ Managing Disruptions, Driving Change การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมประกันภัยในภูมิภาคเอเชีย เพื่อให้ผู้บริหารของธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่น ๆ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยร่วมกัน ซึ่งจะจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี ณ Manila Marriott Hotel กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์