•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • ประชุมสภาประกันภัยแห่งเอเชียตะวันออก “29th East Asian Insurance Congress” (EAIC) ครั้งที่ 29
   

   

     
   

           นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในฐานะอุปนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ Chief Delegates ของประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมฯ และบริษัทสมาชิกเข้าร่วมการประชุมสภาประกันภัยแห่งเอเชียตะวันออก “29th East Asian Insurance Congress” หรือ EAIC ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ Managing Disruptions, Driving Change การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมประกันภัยในภูมิภาคเอเชีย เพื่อให้ผู้บริหารของธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่น ๆ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยร่วมกัน ซึ่งจะจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี ณ Manila Marriott Hotel กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์