•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • ประกันภัยเวียดนามศึกษาดูงาน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
   

   

     
   

  นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก Vietnam National Bureau of Insurance ประเทศเวียดนาม ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับผ่านแดนอาเซียน ตามพิธีสารที่ 5 ของกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (Protocol 5: ASEAN Scheme of Compulsory Motor Vehicle Insurance) ณ ห้องประชุมบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก