•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • โครงการกองทุนผ้าป่าหมวกบุญเพื่อชุมชนชาวเชียงของ จังหวัดเชียงราย
   

   

     
   

  พิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงราย อำเภอเชียงของและพิธีทำบุญทอดผ้าป่ากองทุน (หมวกบุญ) เพื่อชุมชนชาวเชียงของ จัดขึ้นโดยชาวอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยกองทุนผ้าป่าหมวกบุญเพื่อชุมชนชาวเชียงของ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างบริษัทกลางฯ อำเภอเชียงของ และพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ ด้วยใช้หลักการ“บวร”บ้าน,วัด,โรงเรียน เพื่อประสานความร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการด้วยแรงศรัทธา ของประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนของอำเภอเชียงของ และลดความสูญเสียอุบัติเหตุจากรถ ด้วยความเข้มแข็งของชุมชนชาวเชียงของ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่ชาวอำเภอเชียงของได้ตระหนักเกี่ยวกับการสวมใส่หมวกนิรภัยกันมากขึ้น เกิดการสร้างวินัยจราจรในระดับชุมชน โดยอาศัยกลไกภาครัฐในการส่งเสริมและสร้างชุมชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับชุมชนเพื่อความปลอดภัยของชุมชน ณ มณฑลพิธี ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย