• โบว์ลิ่งการกุศลสมาคมชาวบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
     

     

       
     

    สมาคมชาวบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยนายประสิทธิ์ คำเกิด อุปนายกสมาคม เป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนเพื่อการกุศลให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์ของสมาคมชาวบริษัทกลางฯ ณ บลูโอ ริธีม แอนด์โบว์ล ชั้น 4 เอสพลานาดรัชดาภิเษก