•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผล การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน (MIS FOR SUSTANIABLE ROAD SAFETY) เวทีถนนปลอดภัย 4.0 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   

   

     
   

  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผล การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน (MIS FOR SUSTANIABLE ROAD SAFETY) เวทีถนนปลอดภัย 4.0 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากนายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม กับ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่ดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน กว่า 20 หน่วยงาน และในงานได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ระหว่างบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยมีนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ลงนามกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริษัทฟูจิคุระ อิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องชบา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา