•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)
   

   

     
   

  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก Ms. Jo Yee Yung Fung, Chief, Transport Policy and Development Section, ผู้แทนองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย และผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุต่างๆ โดยมีกิจกรรมการยืนไว้อาลัยและวางดอกกุหลาบต่อหน้ารูปเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึงเหยื่ออุบัติเหตุทางถนน และเพื่อเตือนใจประชาชนให้ตระหนักถึงพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน และเพื่อจุดประกายและสร้างกระแสตื่นตัวร่วมป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุจากการจราจร และลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ หน้าอาคารสำนักงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร