•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผล การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY) เวทีถนนปลอดภัย 4.0 จังหวัดบุรีรัมย์
   

   

     
   

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผล การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY) เวทีถนนปลอดภัย 4.0 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่ดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนกว่า 20 หน่วยงาน เพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสรุปถึงปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้และเห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่จะให้ถนนทางหลวงหมายเลข 2208 ระหว่างอำเภอประโคนชัย ถึง อำเภอกระสัง ซึ่งผ่านพื้นที่ (อ.ประโคนชัย อ.พลับพลาชัย อ.กระสัง) ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำ ให้เป็น“ถนนสีขาวถนนปลอดภัย” เพื่อรณรงค์และบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งกำหนดมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นถนนตัวอย่างในการดำเนินการสร้างความปลอดภัยและวินัยในการจราจรอย่างเคร่งครัด ณ โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์