• ประชุมหารือเรื่องการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านการรับประกันภัยรถผ่านแดน
     

     

       
     

    บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากเมียนมาร์ อินชัวรันซ์ ในฐานะสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนเมียนมาร์ เพื่อร่วมประชุมหารือเรื่องการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านการรับประกันภัยรถผ่านแดนและการจัดการสินไหมทดแทน "Cooperation on Cross-Border Motor Vehicle Insurance Underwriting and Claim Settlement Services" ระหว่างบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กับเมียนมาร์ อินชัวรันซ์ ณ ห้องประชุม บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สำนักงานใหญ่ รัชดาภิเษก