• บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย
     

     

       
     

    บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมเสวนาเรื่อง “รูปแบบของหน่วยงานวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนที่เหมาะสมกับประเทศไทย” ในการสัมมนาเชิงลึก แนวทางการบูรณาการหน่วยงานวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท 22 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562