•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • คปภ.ประชุมหารือนโยบายการบริหารงานและแผนธุรกิจของบริษัทกลางฯ​
   

   

     
   

  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.ชญานิน เกิดผลงาม ผู้ช่วยเลขาธิการสายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย และคณะผู้บริหาร จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการประชุมหารือนโยบายการบริหารงานและแผนธุรกิจ รวมทั้งทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ณ ห้องประชุมบริษัทกลางฯ สำนักงานใหญ่