• คปภ.ประชุมหารือนโยบายการบริหารงานและแผนธุรกิจของบริษัทกลางฯ​
     

     

       
     

    บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.ชญานิน เกิดผลงาม ผู้ช่วยเลขาธิการสายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย และคณะผู้บริหาร จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการประชุมหารือนโยบายการบริหารงานและแผนธุรกิจ รวมทั้งทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ณ ห้องประชุมบริษัทกลางฯ สำนักงานใหญ่