•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • พิธีลงนาม MOU ความร่วมมือด้านการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับผ่านแดน ระหว่างสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติของประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
   

   

     
   

  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในฐานะสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติของประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับผ่านแดนและการจัดการสินไหมทดแทนระหว่างสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติของประเทศไทยกับสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ Memorandum of Understanding “Cooperation on Cross-Border Motor Vehicle Insurance Underwriting and Claim Settlement Services between Myanmar and Thailand National Bureau of Insurance” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามพิธีสารที่ 5 ว่าด้วยแผนการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับอาเซียน (ASEAN Scheme of Compulsory Motor Vehicle Insurance) ของกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit : AFAFGIT) โดยจัดให้มีการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับผ่านแดนระหว่างทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และให้ความคุ้มครองแก่ประชาชน รวมทั้งรถขนส่งสินค้าผ่านแดนในด่านชายแดนสำคัญระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมี Secretary of IBRB(Insurance Business Regulatory Board) ของเมียนมาร์และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริษัท เมียนมา อินชัวรันซ์ สำนักงานใหญ่ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา