•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • สภากาชาดไทยจัดเสวนาเรื่อง Road Safety ขับขี่ปลอดภัย ขับเคลื่อนไปกับเรา (Safety Ride Drive Together)
   

   

     
   

  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “Road Safety: ขับขี่ปลอดภัย ขับเคลื่อนไปกับเรา (Safety Ride Drive Together)” ซึ่งจัดโดยคณะทำงานโครงการรณรงณ์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุม 1210 โซน B ชั้น12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ