•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • พิธีมอบรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น e-Claim Awards 2018
   

   

     
   

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดให้มีพิธี
  การมอบรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 หรือ “e-Claim Awards 2018” รวมทั้งสิ้น 229 รางวัล ให้แก่โรงพยาบาลและเครือข่ายมูลนิธิ กู้ชีพ กู้ภัย และบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศที่บันทึกข้อมูลในระบบดีเด่นทางด้านการจ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ e-Claim (ระบบสินไหมอัตโนมัติ) และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติหรือ e-Claim ให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานการให้บริการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยจากรถอย่างแท้จริง
  โดยได้รับเกียรติจาก นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการด้านกฎหมายคดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานในพิธี
  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 Centra by Centara Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana