•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • พิธีแถลงข่าวงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 14
   

   

     
   

  ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก และเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 30 องค์กร จัดแถลงข่าวงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 "เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย" ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก ซึ่งงานสัมมนาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคมนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ได้ร่วมกันสร้างระบบความปลอดภัยที่ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตบนถนนได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็น 1 ใน 30 องค์กรเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน ที่จะเข้าร่วมแสดงผลงานด้านความปลอดภัยทางถนน ทั้งผลงานวิจัย นวัตกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย