• รวมพลังเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1
     

     

       
     

               บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย “รวมพลังเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1" (1th Strengthen Road Safety Culture) ซึ่งจัดขึ้นภายในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 "เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย" เพื่อเป็นเกียรติและเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนที่สถานศึกษาและองค์กรได้มีการดำเนิน อันเป็นแบบอย่างที่ดีและมีการมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนดีเด่น รวมทั้งสิ้น 139 หน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตร ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ