•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • รวมพลังเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1
   

   

     
   

             บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย “รวมพลังเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1" (1th Strengthen Road Safety Culture) ซึ่งจัดขึ้นภายในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 "เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย" เพื่อเป็นเกียรติและเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนที่สถานศึกษาและองค์กรได้มีการดำเนิน อันเป็นแบบอย่างที่ดีและมีการมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนดีเด่น รวมทั้งสิ้น 139 หน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตร ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ