•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • ร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14
   

   

     
   

             พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดงานงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย” (14th Thailand Road Safety Seminar “Play your part and share the road”) ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม รับมอบสื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จากนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยบริษัทกลางฯ เป็น 1 ใน 30 องค์กรเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน ที่ร่วมแสดงผลงานด้านความปลอดภัยทางถนนในห้องสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนและมาตรการองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ณ ศูนย์จัดนิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา