• ประชุมแถลงนโยบายการดำเนินงาน ประจำปี2563
     

     

       
     

    บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมแถลงนโยบายการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ของบริษัท ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน