• การประชุมขับเคลื่อนสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
     

     

       
     

    บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมประชุมขับเคลื่อนสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจัดโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมเสวนาในหัวข้อ บทบาทและทิศทางขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องประชุม Fortune 3 โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช