•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • บริษัทกลางฯ จัดกิจกรรม “วันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 RVP Road Safety Day ผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกสาขาของบริษัทกลางฯทั่วประเทศ
   

   

     
   

  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน จัดกิจกรรม“วันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 RVP ROAD SAFETY DAY ทุกสาขาทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนักในเรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมีกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ปฎิบัติตามกฏจราจร มีกิจกรรมเซอร์ไพรส์แจกหมวกนิรภัยมอบให้กับเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารสวมหมวกนิรภัยปฏิบัติตามกฎหมาย โดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ต้องมี พ.ร.บ.และต่อภาษีถูกต้องมีหมวกนิรภัย และมีหมวกนิรภัยโครงการ“รัฐ-ราษฎร์ รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง”เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมบริจาคเงินจำนวน 100 บาท เพื่อรับหมวกนิรภัยเต็มใบสีเหลืองจำนวน 1 ใบ (1 คนต่อ 1 ใบ) และร่วมถวายคำปณิธาน จะทำความดีเพื่อถวายในหลวง เงินรายได้ทั้งหมดที่ประชาชนบริจาค (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ) บริษัทกลางฯ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ โดยเสด็จพระราชกุศล ณ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทุกสาขาทุกจังหวัดทั่วประเทศ