• ประชุมผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ
     

     

       
     

              บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เรื่องสำคัญที่คนใช้รถใช้ถนนต้องรู้” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ลดความสูญเสีย เจ็บ - ตาย - พิการ จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องเจ้าพระยาเทอเรส โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพฯ