•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • เปิดตัวโครงการ“ รัฐ-ราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง” จองหมวกนิรภัย ออนไลน์ ผ่าน @iRVP ในงาน“เวทีวิชาการเพื่อการจัดการความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน”
   

   

     
   

       เปิดตัวโครงการ“ รัฐ-ราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง” จองหมวกนิรภัย ออนไลน์ ผ่าน @iRVP ในงาน“เวทีวิชาการเพื่อการจัดการความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน”

       บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้จัดทำโครงการ “รัฐ-ราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง” จัดทำหมวกนิรภัยสีเหลืองเต็มใบรูปแบบพิเศษ จำนวน 10,000 ใบ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์มีอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงยังได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่จะได้ทำความดีด้วยการขับขี่อย่างปลอดภัย ปฎิบัติตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยเงินรายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯ โดยเสด็จพระราชกุศล

   

       เนื่องในปีพุทธศักราช 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดทำโครงการ “รัฐ-ราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ประชาชนได้รับรู้และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกันสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคมตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โครงการฯ นี้ยังสร้างความปลอดภัยในการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รวมถึงกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุจราจร โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยและปฏิบัติตามกฎจราจร ผ่านการถวายคำปณิธานในโครงการฯเพื่อสร้างความปลอดภัยในการขับขี่และ/หรือโดยสารรถจักรยานยนต์


       บริษัทกลางฯ ได้ดำเนินการจัดทำหมวกนิรภัยรูปแบบพิเศษแบบเต็มใบสีเหลือง จำนวน 10,000 ใบ โดยหมวกนิรภัยทุกใบได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประชาชนสามารถจองได้ผ่านทางไลน์ @iRVP โดยเงินรายได้จากการจองหมวกนิรภัยทั้งหมด บริษัทกลางฯ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

   

       สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมจองหมวกนิรภัยในโครงการ“รัฐ-ราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง” บริษัทกลางฯจะเปิดให้ทุกท่านได้จองได้ ในงาน “เวทีวิชาการเพื่อการจัดการความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน” (วันที่ 1 ธันวาคม 2564) รูปแบบ ออนไลน์ ในช่วงหลังจบการเสวนา“สู่เป้าหมายลดตาย ครึ่งหนึ่ง ภายใต้สถานการณ์และความเสี่ยงที่ประเทศไทยต้องจัดการ” จะเริ่มเปิดจองหมวกนิรภัย ออนไลน์ ผ่านไลน์แอด @iRVP จนถึงเวลา 16.00 น. โดยประชาชนที่สนใจสามารถจองหมวกนิรภัยได้ 1 คนต่อ 1 ใบ มีรายละเอียดดังนี้

            • แอดไลน์ @iRVP

            • ผู้จองหมวกในโครงการ ร่วมถวายปณิธาน "จะขับขี่อย่างปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎจราจร รวมถึงสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ทุกครั้ง

            • ระบุชื่อ-นามสกุล / เลขบัตรประชาชน 13 หลัก (เพื่อยืนยันตัวตน)

            • ระบุที่อยู่ในการจัดส่งหมวกนิรภัย ทางบริษัทจะจัดส่งหมวกนิรภัยให้ตามที่อยู่ ที่ระบุไว้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับหมวกนิรภัยภายใน 15 วัน

            • ชำระเงินผ่าน QR code จำนวน 120 บาท

            • ติดตาม สถานะจัดส่งหมวกนิรภัยได้ที่ เมนู “หมวกกันน็อกของฉัน”

   

       โครงการฯนี้ เป็นการร่วมพลังทำความดี ด้วยหัวใจ ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยและปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยในการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ให้เกิดในวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่เข้าร่วมโครงการในการได้มีส่วนร่วมทูลเกล้าฯถวายรายได้ โดยเสด็จพระราชกุศลอีกด้วย