•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 "ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน"
   

   

     
   

       พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานการเปิดงานการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 "ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน" ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และภาคีเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแผนงานความปลอดภัยทางถนนของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยมีนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับและนำเสนอแผนงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการหมวกนิรภัยล้านใบช่วยชีวิต และโครงการวงเวียนช่วยชีวิต ของบริษัท ที่นำเอาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน www.thairsc.com มาดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565