• การสนับสนุนมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เดินทางโดยสารรถจักรยานยนต์
     

     

       
     

         วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายอานนท์ วังวสุ ประธานกรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมแถลงข่าวกับ ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่องการสนับสนุนมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เดินทางโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวน 126,117 ใบ ได้มีหมวกนิรภัยสวมใส่ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2