• กรรมการผู้จัดการ พบเลขาธิการ คปภ. รับมอบนโยบายการดำเนินการร่วมกัน
     

     

       
     

         วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นางสาวพรรณี ปิติกุลตัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เข้าพบนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อรายงานการเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และรับนโยบายการดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และบริษัทกลางฯ ณ สำนักงาน คปภ. รัชดาภิเษก