•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • กรรมการผู้จัดการ พบเลขาธิการ คปภ. รับมอบนโยบายการดำเนินการร่วมกัน
   

   

     
   

       วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นางสาวพรรณี ปิติกุลตัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เข้าพบนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อรายงานการเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และรับนโยบายการดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และบริษัทกลางฯ ณ สำนักงาน คปภ. รัชดาภิเษก