•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 กองบัญชาการตำรวจนครบาล , กรุงเทพมหานคร , การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน , บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด และ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กร ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้วกองบัญชาการตำรวจจราจร (บก.จร.) กรุงเทพมหานคร
   

   

     
   

       การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการในพื้นที่เสี่ยงมีมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน เสริมสร้างวินัยจราจรในกลุ่มวัยทำงาน บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนโดยการจัดการอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้พนักงานในหน่วยงาน/สถานประกอบการที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติเหตุทางถนน สำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ และปฏิบัติตามกฎจราจร การใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัย