•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัทประกันภัย และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางมาโรงเรียน
   

   

     
   

       วันที่ 1 กันยายน 2565 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สมาคมประกันวินาศภัยไทย กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมมอบหมวกนิรภัยในโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนลุมพินี เพื่อให้นักเรียนมีหมวกนิรภัยสวมใส่ในการเดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์ทุกคน ณ โรงเรียนสวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร