•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • วันที่ 3 ตุลาคม 2565 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สนับสนุนหมวกนิรภัย จำนวน 300 ใบเพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดกรุงเทพมหานคร
   

   

     
   

       นางสาวพรรณี ปิติกุลตัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มอบ หมวกนิรภัย จำนวน 300 ใบ แก่ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร ที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ไปปฏิบัติหน้าที่ได้มีหมวกนิรภัยสวมใส่ เพื่อความ ปลอดภัยในการเดินทาง ณ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด