•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการหนุนเสริมจังหวัด เพื่อความปลอดภัยทางถนนของอำเภอเสี่ยงภัยในการขับขี่จักรยานยนต์
   

   

     
   

       วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการหนุนเสริมจังหวัดเพื่อความปลอดภัยทางถนนของอำเภอเสี่ยงภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ ขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนโดยมุ่งดำเนินการหนุนเสริมการทำงานของจังหวัดต่างๆ เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตในอำเภอเสี่ยงภัยทางถนนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ขับขี่จักรยานยนต์ ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 5 โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมยุคลธร โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร