•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
   

   

     
   

       พระราชทานพระวโรกาสให้ นายอานนท์ วังวสุ ประธานกรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และคณะผู้บริหาร เฝ้าถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายหมวกนิรภัยแก่ประชาชนในราคาย่อมเยา จากการจัดทำ "โครงการรัฐ ราษฎร์ รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา