\
 •   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • การเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กร
   

   

     
   

       วันที่ 3 เมษายน 2566 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมบรรยายหัวข้อเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และ 6 ขั้นตอนสร้างมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ในงานสัมมนาโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กร ซึ่งเป็นความร่วมมือของ กองบัญชาการตำรวจนครบาล, กรุงเทพมหานคร , การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง , ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน , บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ณ ห้องประชุมวีริศ ชั้น 5 อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร