\
 •   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • นายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกิจกรรม "สงกรานต์ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย"
   

   

     
   

        ซึ่งจัดโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ทำหน้าที่ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ในมุมกว้างขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนทั้งในและนอกเทศกาล และในช่วงเทศการสงกรานต์ 2566 ได้ดำเนินงานรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างกระแสการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในแคมเปญ สงกรานต์ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน สิ่งแวดล้อม และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ พิการและเสียงชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ณ วัดพุทธปัญญา ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น.