\
 •   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • พิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
   

   

     
   

  สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  7 วัน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
  ลดน้อยลงไปจากปีก่อนหรือไม่ ? รถจักรยานยนต์
  ยังคงเป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

   

  7 วัน สงกรานต์ 2566
  สถิติอุบัติเหตุสะสม 7 วัน
  ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566

  เกิดอุบัติเหตุรวม 2,203 ครั้ง
  จำนวนผู้เสียชีวิตรวม 264 ราย
  จำนวนผู้บาดเจ็บรวม 2,208 ราย

   

  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
  ​ขับรถเร็ว ร้อยละ 36.67
  ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 27.23
  ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 17.63


  ช่วงอายุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
  20-29 ปี ร้อยละ 21.70
  30-39 ปี ร้อยละ 15.79
  50-59ปี ร้อยละ 15.28


  ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
  รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 82.01
  รถปิกอัพ/กระบะ 7.05
  รถเก๋ง ร้อยละ 2.96


  ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ
  ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 39.44
  ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 34.69
  ถนนในเมือง(เทศบาล) ร้อยละ 11.68

   

  ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ
  17.01-18.00 น. ร้อยละ 8.09
  16.01-17.00 น. ร้อยละ 7.56
  19.01-20.00 น. ร้อยละ 6.83

   

  สรุป 7 วัน เทศกาลสงกรานต์ย้อนหลัง 5 ปี
  ปี 2565 เกิดอุบัติเหตุรวม 1,917 ครั้ง , ผู้บาดเจ็บรวม 1,869 ราย , ผู้เสียชีวิตรวม 278 ราย
  ปี 2564 เกิดอุบัติเหตุรวม 2,365 ครั้ง , ผู้บาดเจ็บรวม 2,357 ราย , ผู้เสียชีวิตรวม 277 ราย
  ปี 2563 เกิดอุบัติเหตุรวม 1,307 ครั้ง , ผู้บาดเจ็บรวม 1,260 ราย , ผู้เสียชีวิตรวม 167 ราย
  ปี 2562 เกิดอุบัติเหตุรวม  3,338 ครั้ง , ผู้บาดเจ็บรวม 3,442 ราย , ผู้เสียชีวิตรวม 386 ราย
  ปี 2561 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,724 ครั้ง , ผู้บาดเจ็บรวม 3,897 ราย , ผู้เสียชีวิตรวม 418 ราย

   

  ที่มา:
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
  ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน