\
 •   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • บริษัทกลางฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   

   

     
   

  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยคุณพรรณี ปิติกุลตัง กรรมการผู้จัดการ คุณประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก กรมการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและการประกันภัย กระทรวงการเงิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว The Department of State-Owned Enterprise Reform and Insurance (DSRI),Ministry of Finance of Lao PDR ที่เดินทางมาร่วมประชุมและเยี่ยมชมการบริหารงาน ศูนย์คชสีห์ Call center และศูนย์บริการกรุงเทพฯ ณ บริษัทกลางฯ สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท วันที่ 19 มิถุนายน 2566