\
 •   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บริจาคสมทบทุนให้กับมูลนิธิรามาธิบดี
   

   

     
   

  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายประยูร ภู่แส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคสมทบทุนให้กับมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อนำไปใช้ในโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกและการให้การรักษาทางทันตกรรมเป็นการกุศลแก่ชาวเนปาล ประจำปี 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี