\
 •   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน คปภ.
   

   

     
   

  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ณ วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร และได้ร่วมบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและสิ่งของจำเป็น ในกิจกรรมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ของวัดทองธรรมชาติวรวิหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของสำนักงาน คปภ.และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยในด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และการศึกษา