\
 •   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566
   

   

     
   

  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนางสาวธารินี ปานเขียว ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566 จากโครงการ สร้างคุณค่าคนพิการอุบัติเหตุจากรถระดับดี จาก นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ)