\
 •   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • ประชุม 24th ASEAN Council of Bureaux Meeting (COB)
   

   

     
   

  บริษัท กลางคุ้มครองประสบภัยจากรถ จำกัด ในฐานะสำนักงานประกันภัยผ่านแดนแห่งชาติของประเทศไทย ร่วมประชุม 24th ASEAN Council of Bureaux Meeting (COB) โดยมีผู้แทนจากสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนของประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนและผู้แทนจาก ASEAN Insurance Council เข้าร่วมประชุมด้วยที่ประเทศเวียดนาม