\
 •   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมสวัสดีปีใหม่เลขาธิการ คปภ.
   

   

     
   

       บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนางสาวพรรณี ปิติกุลตัง กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบนายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ.เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2567 ณ สำนักงาน คปภ. รัชดาภิเษก