\
 •   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • วันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน RVP Road Safety Day ประจำปี 2567
   

   

     
   

       วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (สำนักงานใหญ่) จัดกิจกรรมวันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน RVP Road Safety Day
  เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ สร้างความตระหนักในเรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย มีกิจกรรมเชิญชวนประชาชนที่สัญจรอยู่บนถนนด้วยรถจักรยานยนต์มาร่วมกิจกรรม โดยผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย ปฏิบัติตามกฎหมาย/ ผู้ขับขี่ต้องมี ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ต้องมี พ.ร.บ.และต่อภาษีถูกต้อง นอกจากนี้ได้ร่วมกับชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้าร่วมให้บริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและหลอดไฟรถจักรยานยนต์ฟรีกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
  (ตึก)ณ บริษัทกลางฯ สำนักงานใหญ่ (สุขุมวิท 64/2)