\
 •   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 26 ปี บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
   

   

     
   

       วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยมีคุณพรรณี ปิติกุลตัง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบกระเช้า