\
 •   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • พิธีลงนามความร่วมมือ การขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนฯ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
   

   

     
   

       วันที่ 25 มีนาคม 2567 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม รวม 13 องค์กร ร่วมลงนามในพิธีลงนามความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน “Thailand Safe Youth Program” และโครงการจัดตั้งชมรมวัคซีนจราจร ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมกันพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตและการบาดเจ็บอันเนื่องจากอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของเด็กและเยาวชนในระบบการศึกษา ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร