\
 •   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • การประชุมสัญจรคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน (วุฒสภา)
   

   

     
   

       วันที่ 10 เมษายน 2567 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนางสาวพรรณี ปิติกุลตังกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานกรรมการคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา และคณะกรรมการ ในการประชุมสัญจรคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินฯ ที่ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สำนักงานใหญ่ (สุขุมวิท)