\
 •   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
   

   

     
   

       บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายประยูร ภู่แส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ขับเคลื่อนโครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัย ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี