\
 •   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการนำ AI มาใช้ในโปรเจคการบังคับใช้หมวกนิรภัย
   

   

     
   

       วันที่ 7 มิถุนายน 2567 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยคุณพรรณี ปิติกุลตัง กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมกับมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (iTIC) และภาคีเครือข่าย ในหัวข้อการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการนำ AI มาใช้ในโปรเจคการบังคับใช้หมวกนิรภัย ณ ห้องประชุม 601 บริษัทกลางฯ สำนักงานใหญ่