การจำหน่าย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ 
 •  
  • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้เปิดขาย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ในราคาที่กฏหมายกำหนด

         อัตราเบี้ยประกันภัยรถจักรยานยนต์
               ประเภทการใช้รถ

  •               1. ส่วนบุคคล
  •   ไม่เกิน 75 ซี.ซี.   161.57 บาท
     เกิน 75 ซี.ซี. ถึง 125 ซี.ซี. 323.14 บาท
     เกิน 125 ซี.ซี. ถึง 150 ซี.ซี. 430.14 บาท
     เกิน 150 ซี.ซี. ขึ้นไป  645.21 บาท
     รถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 323.14 บาท

  •              2. รับจ้าง / ให้เช่า / สารธารณะ
  •   ไม่เกิน 75 ซี.ซี.   161.57 บาท
     เกิน 75 ซี.ซี. ถึง 125 ซี.ซี. 376.64 บาท
     เกิน 125 ซี.ซี. ถึง 150 ซี.ซี. 430.14 บาท
     เกิน 150 ซี.ซี. ขึ้นไป  645.21 บาท
                     

 
  Link อื่นๆ