• สารคดีถนนปลอดภัย NBT

สถานีปลอดภัย วันที่ 1 มกราคม 2565

ตอน บริษัทกลางฯ ร่วมกับธุรกิจประกันภัยมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถ ภายใน 24 ชั่วโมง

สถานีปลอดภัย วันที่ 25 ธันวาคม 2564

ตอน บริษัทกลางฯกับแผนงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

สถานีปลอดภัย วันที่ 18 ธันวาคม 2564

ตอน เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

สถานีปลอดภัย วันที่ 11 ธันวาคม 2564

ตอน ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย

สถานีปลอดภัย วันที่ 2 ธันวาคม 2564

ตอน เกิดอุบัติเหตุจากรถ ต้องรีบแจ้งเหตุทันที รถมี พ.ร.บ. มีความคุ้มครอง 2

สถานีปลอดภัย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

ตอน โครงการ รัฐ-ราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง

สถานีปลอดภัย วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

ตอน บริษัทกลางฯ ได้รับรางวัล บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

ตอน ศูนย์วิทยุคชสีห์

สถานีปลอดภัย วันที่ 30 ตุลาคม 2564

ตอน มีประกันภัย พ.ร.บ. มีความคุ้มครอง

สถานีปลอดภัย วันที่ 23 ตุลาคม 2564

ตอน ความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ

สถานีปลอดภัย วันที่ 16 ตุลาคม 2564

ตอน ความร่วมมือด้านการประกันภัยรถภาคบังคับผ่านแดนอาเซียน

สถานีปลอดภัย วันที่ 9 ตุลาคม 2564

ตอน วงเวียนช่วยชีวิต ลดเจ็บลดตาย2

สถานีปลอดภัย วันที่ 2 ตุลาคม 2564

ตอน การใช้สิทธิประกันภัย พ.ร.บ. เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ

สถานีปลอดภัย วันที่ 25 กันยายน 2564

ตอน การประกันภัยรถต่างแดน

สถานีปลอดภัย วันที่ 18 กันยายน 2564

ตอน โครงการหมวกแสนใบเพื่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์ปลอดภัย

สถานีปลอดภัย วันที่ 11 กันยายน 2564

ตอน โครงการ การจ่ายสินไหมเหนือความคาดหมาย 5 จ่าย

สถานีปลอดภัย วันที่ 4 กันยายน 2564

ตอน ประกันภัยพ.ร.บ ออนไลน์ในยุคนิวนอมอลกับบริษัทกลางฯ

สถานีปลอดภัย วันที่ 28 สิงหาคม 2564

ตอน การทำประกันภัย พ.ร.บ ประเภทนิติบุคคล

สถานีปลอดภัย วันที่ 21 สิงหาคม 2564

ตอน รถเก่าทำประกันภัย พ.ร.บ.ได้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีความคุ้มครอง

สถานีปลอดภัย วันที่ 14 สิงหาคม 2564

ตอน เอกสารเบิกประกันภัย พ.ร.บ.กรณีเบิกเงินชดเชยรายวันนอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

สถานีปลอดภัย วันที่ 7 สิงหาคม 2564

ตอน เอกสารเบิกประกันภัย พ.ร.บ. กรณีสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพ

สถานีปลอดภัย วันที่ 31 กรกฏาคม 2564

ตอน เอกสารเบิกประกันภัย พ.ร.บ กรณีบาดเจ็บ

สถานีปลอดภัย วันที่ 24 กรกฏาคม 2564

ตอน เอกสารเบิกประกันภัย พ.ร.บ กรณีเสียชีวิต

สถานีปลอดภัย วันที่ 17 กรกฏาคม 2564

ตอน บริษัทกลางฯเปิดรับสมัคร อปท. 20 จังหวัด ร่วมโครงการวงเวียนช่วยชีวิต

สถานีปลอดภัย วันที่ 10 กรกฏาคม 2564

ตอน สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ พ.ร.บ. คุ้มครองอย่างไร

สถานีปลอดภัย วันที่ 3 กรกฏาคม 2564

ตอน บาดเจ็บ อุบัติเหตุจากรถ สิทธิความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ที่ผู้ประสบภัยควรรู้
ที่ผู้ประสบภัยควรรู้

สถานีปลอดภัย วันที่ 26 มิถุนายน 2564

ตอน “เสียชีวิต” อุบัติเหตุจากรถ สิทธิความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.

สถานีปลอดภัย วันที่ 19 มิถุนายน 2564

ตอน “สิทธิความคุ้มครองที่ควรรู้”

สถานีปลอดภัย วันที่ 12 มิถุนายน 2564

ตอน ไลน์ @iRVP กับการหา

สถานีปลอดภัย วันที่ 5 มิถุนายน 2564

ตอน หมวกแสนใบเพื่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์ปลอดภัย

สถานีปลอดภัย วันที่ 29 พฤษภาคม 2564

ตอน ตรวจสอบความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ.ง่ายๆ ผ่าน Line @iRVP

สถานีปลอดภัย วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

ตอน หมวกนิรภัย ช่วยได้เมื่อเกิดเหตุ

สถานีปลอดภัย วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ตอน อุ่นใจเมื่อภัยมา ประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองทุกคน

สถานีปลอดภัย วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

ตอน ซื้อ-ต่อ ประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ออนไลน์ ผ่านLine @iRVP

สถานีปลอดภัย วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

ตอน บริษัทกลางฯ เพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสาร ผ่าน Line official account @iRVP

สถานีปลอดภัย วันที่ 24 เมษายน 2564

วันที่ 24 เมษายน 2564

สถานีปลอดภัย วันที่ 17 เมษายน 2564

วันที่ 17 เมษายน 2564

สถานีปลอดภัย วันที่ 10 เมษายน 2564

วันที่ 10 เมษายน 2564

สถานีปลอดภัย วันที่ 3 เมษายน 2564

วันที่ 3 เมษายน 2564

สถานีปลอดภัย วันที่ 27 มีนาคม 2564

วันที่ 27 มีนาคม 2564

สถานีปลอดภัย วันที่ 20 มีนาคม 2564

วันที่ 20 มีนาคม 2564

สถานีปลอดภัย วันที่ 13 มีนาคม 2564

วันที่ 13 มีนาคม 2564

สถานีปลอดภัย วันที่ 6 มีนาคม 2564

วันที่ 6 มีนาคม 2564

สถานีปลอดภัย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

สถานีปลอดภัย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

สถานีปลอดภัย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

สถานีปลอดภัย วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

สถานีปลอดภัย วันที่ 23 มกราคม 2564

วันที่ 30 มกราคม 2564

สถานีปลอดภัย วันที่ 23 มกราคม 2564

วันที่ 23 มกราคม 2564

สถานีปลอดภัย วันที่ 16 มกราคม 2564

วันที่ 16 มกราคม 2564

สถานีปลอดภัย วันที่ 9 มกราคม 2564

วันที่ 9 มกราคม 2564

สถานีปลอดภัย วันที่ 2 มกราคม 2564

วันที่ 2 มกราคม 2564

สถานีปลอดภัย วันที่ 28 ธันวาคม 2563

วันที่ 28 ธันวาคม 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 19 ธันวาคม 2563

วันที่ 19 ธันวาคม 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 12 ธันวาคม 2563

วันที่ 12 ธันวาคม 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 5 ธันวาคม 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 24 ตุลาคม 2563

ตอน ความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. กรณีเสียชีวิต

สถานีปลอดภัย วันที่ 24 ตุลาคม 2563

ตอน เจ็บจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ.จ่าย

สถานีปลอดภัย วันที่ 17 ตุลาคม 2563

ตอน ทำอย่างไรเมื่อประสบภัยจากรถ

สถานีปลอดภัย วันที่ 10 ตุลาคม 2563

ตอน โทษของรถที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ.

สถานีปลอดภัย วันที่ 3 ตุลาคม 2563

ตอน มีรถต้องมีประกันภัย พ.ร.บ.

สถานีปลอดภัย วันที่ 26 กันยายน 2563

วันที่ 26 กันยายน 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 19 กันยายน 2563

วันที่ 19 กันยายน 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 12 กันยายน 2563

วันที่ 12 กันยายน 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 5 กันยายน 2563

วันที่ 5 กันยายน 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 29 สิงหาคม 2563

วันที่ 29 สิงหาคม 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 22 สิงหาคม 2563

วันที่ 22 สิงหาคม 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 15 สิงหาคม 2563

วันที่ 15 สิงหาคม 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 8 สิงหาคม 2563

วันที่ 8 สิงหาคม 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 1 สิงหาคม 2563

วันที่ 1 สิงหาคม 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 25 กรกฏาคม 2563

วันที่ 25 กรกฏาคม 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 11 กรกฏาคม 2563

วันที่ 11 กรกฏาคม 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 4 กรกฏาคม 2563

วันที่ 4 กรกฏาคม 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 27 มิถุนายน 2563

วันที่ 27 มิถุนายน 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 20 มิถุนายน 2563

วันที่ 20 มิถุนายน 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 13 มิถุนายน 2563

วันที่ 13 มิถุนายน 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 6 มิถุนายน 2563

วันที่ 6 มิถุนายน 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 23 พฤษภาคม 2563

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 16 พฤษภาคม 2563

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 9 พฤษภาคม 2563

วันที่ 9 พฤษภาคมน 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 2 พฤษภาคม 2563

วันที่ 2 พฤษภาคม 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 25 เมษายน 2563

วันที่ 25 เมษายน 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 18 เมษายน 2563

วันที่ 18 เมษายน 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 11 เมษายน 2563

วันที่ 11 เมษายน 2563

สถานีปลอดภัย วันที่ 4 เมษายน 2563 2563

วันที่ 4 เมษายน 2563