• ถนนปลอดภัย กับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด


    ถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ตอนที่ 398  จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันแก้ไขจุดเสี่ยงแบบบูรณาการ เน้นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน สร้างถนนปลอดภัย

ตอนที่ 398
จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันแก้ไขจุดเสี่ยงแบบบูรณาการ เน้นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน สร้างถนนปลอดภัย

ตอนที่ 397 จังหวัดจันทบุรี แก้ไขจุดเสี่ยงปิดทางแยกถนนพระยาตรัง ลดอุบัติเหตุฯ

ตอนที่ 397
จังหวัดจันทบุรี แก้ไขจุดเสี่ยงปิดทางแยกถนนพระยาตรัง ลดอุบัติเหตุฯ

ตอนที่ 396 จังหวัดภูเก็ต ร่วมกันแก้ไขจุดเสี่ยงโค้งบนเขาป่าตอง ถนนพระบารมี (ทล.4029)

ตอนที่ 396
จังหวัดภูเก็ต ร่วมกันแก้ไขจุดเสี่ยงโค้งบนเขาป่าตอง ถนนพระบารมี (ทล.4029)

 ตอนที่ 393 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย อำเภอต้นแบบถนนปลอดภัย

ตอนที่ 395
จังหวัดอุดรธานี แก้ไขจุดเสี่ยงบริเวณโค้งไปสนามบินอุดรธานี ช่วยลดอุบัติเหตุ

 ตอนที่ 393 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย อำเภอต้นแบบถนนปลอดภัย

ตอนที่ 394
จังหวัดสระแก้ว ร่วมกันแก้ไขจุดเสี่ยงบริเวณสี่แยกตลาด ก.สุปัญญา

 ตอนที่ 393 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย อำเภอต้นแบบถนนปลอดภัย

ตอนที่ 393
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย อำเภอต้นแบบถนนปลอดภัย

 ตอนที่ 392 จ.ปราจีนบุรี ร่วมกันแก้ไขจุดเสี่ยงทางหลวงหมายเลข 33 ทางเข้าพุทธอุทยานเขาอีโต้

ตอนที่ 392
จ.ปราจีนบุรี ร่วมกันแก้ไขจุดเสี่ยงทางหลวงหมายเลข 33 ทางเข้าพุทธอุทยานเขาอีโต้

 ตอนที่ 391 ต.ตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี ตำบลต้นแบบถนนปลอดภัย

ตอนที่ 391
ต.ตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี ตำบลต้นแบบถนนปลอดภัย

ตอนที่ 390  ปิดจุดกลับรถบริเวณหมู่บ้านศรีมาย จ.นครสวรรค์ เพื่อความปลอดภัย

ตอนที่ 390
ปิดจุดกลับรถบริเวณหมู่บ้านศรีมาย จ.นครสวรรค์ เพื่อความปลอดภัย

ตอนที่ 389 จ.อุทัยธานี ร่วมแก้ปัญหาจุดเสี่ยง ถนนทางหลวงชนบทสาย อน.4030 ลดอุบัติเหตุ

ตอนที่ 389
จ.อุทัยธานี ร่วมแก้ปัญหาจุดเสี่ยง ถนนทางหลวงชนบทสาย อน.4030 ลดอุบัติเหตุ

ตอนที่ 388 จ.นครปฐม สร้างสะพานข้ามแยกและจุดกลับรถใต้สะพาน บริเวณแยกทางเข้าวัดบ่อตะกั่ว

ตอนที่ 388
จ.นครปฐม สร้างสะพานข้ามแยกและจุดกลับรถใต้สะพาน บริเวณแยกทางเข้าวัดบ่อตะกั่ว

ตอนที่ 387 จ.นครพนม แก้ไขจุดเสี่ยง ลดอุบัติเหตุโค้งบ้านกล้วย ทางหลวงหมายเลข 212

ตอนที่ 387
จ.นครพนม แก้ไขจุดเสี่ยง ลดอุบัติเหตุโค้งบ้านกล้วย ทางหลวงหมายเลข 212

ตอนที่ 386 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันแก้ไขจุดเสี่ยง ลดอุบัติเหตุ บริเวณโค้งสามแยกบางสะพาน

ตอนที่ 386
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันแก้ไขจุดเสี่ยง ลดอุบัติเหตุ บริเวณโค้งสามแยกบางสะพาน

ตอนที่ 385 จังหวัดกระบี่ สร้างถนนปลอดภัย ปรับแก้วิศวกรรมทางถนนสร้างสะพานให้สอดรับกับโค้ง

ตอนที่ 385
จังหวัดกระบี่ สร้างถนนปลอดภัย ปรับแก้วิศวกรรมทางถนนสร้างสะพานให้สอดรับกับโค้ง

ตอนที่ 384 จ ลำปาง ปิดสี่แยกและสร้างจุดกลับรถใหม่ ถนนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

ตอนที่ 384
จ ลำปาง ปิดสี่แยกและสร้างจุดกลับรถใหม่ ถนนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

ตอนที่ 383 จ.ชัยนาท แก้ไขจุดเสี่ยงปิดจุดกลับรถสร้างทางลอดกลับรถใต้สะพานอุบัติเหตุเป็นศูนย์

ตอนที่ 383
จ.ชัยนาท แก้ไขจุดเสี่ยงปิดจุดกลับรถสร้างทางลอดกลับรถใต้สะพานอุบัติเหตุเป็นศูนย์

ตอนที่ 380  ตอน รู้ไหม   แรงปะทะจากการขับรถเร็ว รุนแรงเท่ากับการตกตึกสูง

ตอนที่ 382
จ.กาญจนบุรี แก้ไขจุดเสี่ยง ลดติเหตุโค้งหน้าวัดตะคร้ำเอน

ตอนที่ 381 เมาไม่ขับ ขับขี่ปลอดภัย ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

ตอนที่ 381
เมาไม่ขับ ขับขี่ปลอดภัย ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

ตอนที่ 380  ตอน รู้ไหม   แรงปะทะจากการขับรถเร็ว รุนแรงเท่ากับการตกตึกสูง

ตอนที่ 380
ตอน รู้ไหม แรงปะทะจากการขับรถเร็ว รุนแรงเท่ากับการตกตึกสูง

ตอนที่ 379 ประกันภัย พ.ร.บ. เพิ่มค่าคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ตอนที่ 379
ประกันภัย พ.ร.บ. เพิ่มค่าคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

 ตอนที่ 378 จ.สุโขทัย ร่วมกันแก้ไขจุดเสี่ยงทางหลวงหมายเลข 125 บริเวณโค้งตานก

ตอนที่ 378
จ.สุโขทัย ร่วมกันแก้ไขจุดเสี่ยงทางหลวงหมายเลข 125 บริเวณโค้งตานก

ตอนที่ 377 จ.หนองคาย ร่วมมือร่วมใจแก้ไขจุดเสี่ยง ทางหลวงหมายเลข 242 บริเวณโค้งบ้านเวิน

ตอนที่ 377
จ.หนองคาย ร่วมมือร่วมใจแก้ไขจุดเสี่ยง ทางหลวงหมายเลข 242 บริเวณโค้งบ้านเวิน

ตอนที่ 376 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร แก้ไขจุดเสี่ยง

ตอนที่ 376
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร แก้ไขจุดเสี่ยง

ตอนที่ 375 ปิดจุดกลับรถทางหลวงหมายเลข 213 จ.มหาสารคาม บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า เพื่อความปลอดภัย - ลดอุบัติเหตุ

ตอนที่ 375
ปิดจุดกลับรถทางหลวงหมายเลข 213 จ.มหาสารคาม บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า

ตอนที่ 374 ต.ท่าแซะ จ.ชุมพร ตำบลต้นแบบถนนปลอดภัย

ตอนที่ 374
ต.ท่าแซะ จ.ชุมพร ตำบลต้นแบบถนนปลอดภัย

ตอนที่ 373 สำโรง โมเดลตำบลต้นแบบนำร่องการป้องกันอุบัติเหตุสู่ชุมชนปลอดภัย จ.นครราชสีมา

ตอนที่ 373 สำโรง โมเดลตำบลต้นแบบนำร่องการป้องกัน อุบัติเหตุสู่ชุมชนปลอดภัย จ.นครราชสีมา

ตอนที่ 372 จังหวัดเพชรบุรีห่วงใย ใส่หมวกนิรภัยให้ลูกหลาน

ตอนที่ 372 จังหวัดเพชรบุรีห่วงใย ใส่หมวกนิรภัยให้ลูกหลาน

ตอนที่ 371 จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันแก้ไขจุดเสี่ยงบริเวณแยกศาลาหมอปาน

ตอนที่ 371 จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันแก้ไข

จุดเสี่ยงบริเวณแยกศาลาหมอปาน

ตอนที่ 370 จังหวัดนครนายก แก้ไข้จุดเสี่ยงแยกสะพานกำนันชรา ลดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน

ตอนที่ 370 จังหวัดนครนายก แก้ไข้จุดเสี่ยงแยกสะพานกำนันชรา ลดอุบัติเหตุ

ตอนที่ 369 จังหวัดปทุมธานี ร่วมมือร่วมใจแก้ไขจุดเสี่ยง ลดอุบัติเหตุ ถนนทางหลวงหมายเลข 346 ปทุมธานี – ลาดหลุมแก้ว

ตอนที่ 369 จังหวัดปทุมธานี ร่วมมือร่วมใจแก้ไขจุดเสี่ยง

ตอนที่ 368 รัฐ-ราษฎร์ รวมใจแก้ไขจุดเสี่ยงเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จ.สงขลา (ทางหลวงหมายเลข 4309 สายสงขลา – นาทวี)

ตอนที่ 368 รัฐ-ราษฎร์ รวมใจแก้ไขจุดเสี่ยงเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จ.สงขลา (ทางหลวงหมายเลข 4309 สายสงขลา – นาทวี)

ตอนที่ 367 สามแยกลูกมังคุด ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ. ระยอง

ตอนที่ 367 สามแยกลูกมังคุด ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ. ระยอง

ตอนที่ 366 จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันแก้ไขจุดเสี่ยง 3 แยกเรือนจำ (ทางหลวงหมายเลข 2445 บุรีรัมย์-ประโคนชัย) เพื่อลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์

ตอนที่ 366 จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันแก้ไขจุดเสี่ยง 3 แยกเรือนจำ (ทางหลวงหมายเลข 2445 บุรีรัมย์-ประโคนชัย) ์

ตอนที่ 365 แก้ไขจุดเสี่ยง “สี่แยกจุดตัดทางเข้าวัดโพธิ์คอย” ทางหลวงหมายเลข 340 จังหวัดสุพรรณบุรี ลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

ตอนที่ 365 แก้ไขจุดเสี่ยง “สี่แยกจุดตัดทางเข้าวัดโพธิ์คอย” ทางหลวงหมายเลข 340 จังหวัดสุพรรณบุรี

ตอนที่ 364 ขับขี่ใกล้ - ไกล ใส่หมวกกันน็อก

ตอนที่ 364 ขับขี่ใกล้ - ไกล ใส่หมวกกันน็อก

ตอน 363 แก้ไขจุดเสี่ยงทางหลวงหมายเลข 3263 อยุธยา-สุพรรณบุรี สร้างถนนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

ตอน 363 แก้ไขจุดเสี่ยงทางหลวงหมายเลข 3263 อยุธยา-สุพรรณบุรี สร้างถนนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

ตอน 362 ขับขี่ปลอดภัย...เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่

ตอน 362 ขับขี่ปลอดภัย...เตรียมความพร้อมก่อน เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่

ตอน 361 แก้จุดเสี่ยงหน้า รร.แปลงยาวพิทยาคม จ.ฉะเชิงเทรา ลดอุบัติเหตุ-เพิ่มความปลอดภัย

ตอน 361 แก้จุดเสี่ยงหน้า รร.แปลงยาวพิทยาคม จ.ฉะเชิงเทรา ลดอุบัติเหตุ-เพิ่มความปลอดภัย

ตอน 360 ร่วมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดการสูญเสียอย่างยั่งยืน

ตอน 360 ร่วมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่าง เป็นรูปธรรม เพื่อลดการสูญเสียอย่างยั่งยืน

ตอน 359 สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

ตอน 359 สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

ตอน 358 ชุมชนต้นแบบถนนปลอดภัย ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน

ตอน 358 ชุมชนต้นแบบถนนปลอดภัย ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน

ตอน 357 โค้งบ้านโปร่งเกลือ จ.เชียงราย ปรับแก้จุดเสี่ยง - ลดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัย

ตอน 357 โค้งบ้านโปร่งเกลือ จ.เชียงราย ปรับแก้จุดเสี่ยง - ลดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัย

ตอน 356 ร่วมแก้ไขจุดเสี่ยง ทางหลวงหมายเลข 201 จ.เลย สร้างถนนปลอดภัยต้นแบบยั่งยืน

ตอน 356 ร่วมแก้ไขจุดเสี่ยง ทางหลวงหมายเลข 201 จ.เลย สร้างถนนปลอดภัยต้นแบบยั่งยืน

ตอน 355 สวมหมวกกันน็อก (หมวกนิรภัย) ล็อกชีวิต

ตอน 355 สวมหมวกกันน็อก (หมวกนิรภัย) ล็อกชีวิต

ตอน 354 จอดรถอย่างถูกวิธี ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

ตอน 354 จอดรถอย่างถูกวิธี ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

ตอน 353 4 จุดบอดต้องระวัง เมื่อขับใกล้รถบรรทุก

ตอน 353 4 จุดบอดต้องระวัง เมื่อขับใกล้รถบรรทุก

ตอน 352 ภาคธุรกิจประกันภัยร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมเทคโนโลยีเรื่องสุขภาพเพื่อประชาชน

ตอน 352 ภาคธุรกิจประกันภัยร่วมขับเคลื่อนน วัตกรรมเทคโนโลยีเรื่องสุขภาพเพื่อประชาชน

ตอน 351 ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงการใช้โทรศัพท์

ตอน 351 ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงการใช้โทรศัพท์

ตอน 350 ใช้ความเร็วรถที่เหมาะสม เพิ่มความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

ตอน 350 ใช้ความเร็วรถที่เหมาะสม เพิ่มความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

ตอน 349 แก้ไขจุดเสี่ยง โค้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

ตอน 349 แก้ไขจุดเสี่ยง โค้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

ตอน 348 ทางหลวงหมายเลข 3064 โค้งโรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง ปรับแก้จุดเสี่ยงฯ

ตอน 348 ทางหลวงหมายเลข 3064 โค้งโรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง ปรับแก้จุดเสี่ยงฯ

ตอน 347 รู้หลักขับผ่านทางโค้ง-ทางแยก-จุดกลับรถ ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

ตอน 347 รู้หลักขับผ่านทางโค้ง-ทางแยก-จุดกลับรถ ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

ตอน 346 มาร่วมกัน รวมพลังเสริมสร้าง วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

ตอน 346 มาร่วมกัน รวมพลังเสริมสร้าง วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

ตอน 345 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่ควรทำในการขับรถ เพื่อความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเห

ตอน 345 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่ควรทำในการขับรถ เพื่อความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเห

ตอน 344 เคารพกฎจราจร สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัยฯ

ตอน 344 เคารพกฎจราจร สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัยฯ

ตอน 343 จังหวัดนครพนม ร่วมแก้ไขจุดเสี่ยง ทางหลวงหมายเลข 22

ตอน 343 จังหวัดนครพนม ร่วมแก้ไขจุดเสี่ยง ทางหลวงหมายเลข 22

ตอน 342 ทางหลวงหมายเลข 21 บ้านโตก-บุ่งน้ำเต้า สามแยกบ้านนางั่ว จ.เพชรบูรณ์

ตอน 342 ทางหลวงหมายเลข 21 บ้านโตก-บุ่งน้ำเต้า สามแยกบ้านนางั่ว จ.เพชรบูรณ์

ตอน 341 แนวทางแก้ไขจุดกลับรถ ถนนสาย 1091 หน้าห้างบิ๊กซี จ.น่าน

ตอน 341 แนวทางแก้ไขจุดกลับรถ ถนนสาย 1091 หน้าห้างบิ๊กซี จ.น่าน

ตอน 340 โค้งกุดละลม (โค้ง 100 ศพ) ถนนสาย 201 ชัยภูมิ – สีคิ้ว จ ชัยภูมิฯ

ตอน 340 โค้งกุดละลม (โค้ง 100 ศพ) ถนนสาย 201 ชัยภูมิ – สีคิ้ว จ ชัยภูมิฯ

ตอน 339 จุดกลับรถทางหลวงหมายเลข 3 สุขุมวิท จ ตราด แก้ไขจุดเสี่ยง ด้วย 3 มาตรการ

ตอน 339 จุดกลับรถทางหลวงหมายเลข 3 สุขุมวิท จ ตราด แก้ไขจุดเสี่ยง ด้วย 3 มาตรการ

ตอนที่ 338  จังหวัดกระบี่ ร่วมแก้ปัญหาจุดเสี่ยง สู่การเป็นถนนต้นแบบ

ตอนที่ 338 จังหวัดกระบี่ ร่วมแก้ปัญหาจุดเสี่ยง สู่การเป็นถนนต้นแบบ

ตอนที่ 337 ขับรถเวลากลางคืนอย่างไรให้ปลอดภัย

ตอนที่ 337 ขับรถเวลากลางคืนอย่างไรให้ปลอดภัย

ตอนที่ 336 ขับรถอย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงฤดูฝน

ตอนที่ 336 ขับรถอย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงฤดูฝน

ตอนที่ 335 เรียนรู้การใช้สัญญาณไฟอย่างถูกต้อง ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

ตอนที่ 335 เรียนรู้การใช้สัญญาณไฟอย่างถูกต้อง ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

ตอนที่ 333 ข้อควรปฏิบัติสำหรับการเดินเท้า และการข้ามถนนให้ปลอดภัย

ตอนที่ 333 ข้อควรปฏิบัติสำหรับการเดินเท้า และการข้ามถนนให้ปลอดภัย

ตอนที่ 332 ขับขี่ปลอดภัย...เรียนรู้ป้องกันรถเหินน้ำ

ตอนที่ 332 ขับขี่ปลอดภัย...เรียนรู้ป้องกันรถเหินน้ำ

ตอนที่ 331 ระบบสินไหมอัตโนมัติ ประโยชน์ของผู้ประสบอุบัติเหตุ จากรถที่มีประกันภัย พ.ร.บ.

ตอนที่ 331 ระบบสินไหมอัตโนมัติ ประโยชน์ของผู้ประสบอุบัติเหตุ จากรถที่มีประกันภัย พ.ร.บ.

ตอนที่ 330 ขับขี่ปลอดภัย...ลดเร็ว ลดเสี่ยง

ตอนที่ 330 ขับขี่ปลอดภัย...ลดเร็ว ลดเสี่ยง

ตอนที่ 329 ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย

ตอนที่ 329 ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย

ตอนที่ 328 อุบัติเหตุจากรถ คุ้มครองทันที เมื่อมี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ตอนที่ 328 อุบัติเหตุจากรถ คุ้มครองทันที เมื่อมี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ตอนที่ 327 ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

ตอนที่ 327 ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

ตอนที่ 326 ชุมชนต้นแบบถนนปลอดภัย ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย

ตอนที่ 326 ชุมชนต้นแบบถนนปลอดภัย ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย

ตอนที่ 325 วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย ร่วมลดอัตราผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตบนถนน

ตอนที่ 325 วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย ร่วมลดอัตราผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตบนถนน

ตอนที่ 324 ร่วมลดการเสียชีวิต สร้างวินัยขับขี่ปลอดภัย ส่งเสริมการทำ พ.ร.บ.

ตอนที่ 324 ร่วมลดการเสียชีวิต สร้างวินัยขับขี่ปลอดภัย ส่งเสริมการทำ พ.ร.บ.

ตอนที่ 323 ปลูกฝังวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาลดอุบัติเหตุทางถนน

ตอนที่ 323 ปลูกฝังวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาลดอุบัติเหตุทางถนน

ตอนที่ 322 พฤติกรรมเสี่ยง ลักษณะบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ตอนที่ 322 พฤติกรรมเสี่ยง ลักษณะบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ตอนที่ 321 ข้อควรปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษและทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตอนที่ 321 ข้อควรปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษและทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตอนที่ 320 การขับรถนอกเขตเมืองกับความเร็วที่กฎหมายกำหนด

ตอนที่ 320 การขับรถนอกเขตเมืองกับความเร็วที่กฎหมายกำหนด

ตอนที่ 319 ถนนปลอดภัย ปลอดแอลกอฮอล์

ตอนที่ 319 ถนนปลอดภัย ปลอดแอลกอฮอล์

ตอนที่ 318 งดโทร งดแชต ขณะขับขี่และข้ามถนน ร่วมสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัย

ตอนที่ 318 งดโทร งดแชต ขณะขับขี่และข้ามถนน ร่วมสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัย

ตอนที่ 317 ถนนพระภูเก็ตแก้ว อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต แก้จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ด้วยความร่วมมือประชารัฐ

ตอนที่ 317 ถนนพระภูเก็ตแก้ว อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต แก้จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ด้วยความร่วมมือประชารัฐ

ตอนที่ 316 จุดกลับรถถนนชยางกูร ทางหลวง 212 หน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

ตอนที่ 316 จุดกลับรถถนนชยางกูร ทางหลวง 212 หน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

ตอนที่ 315 จุดกลับรถหน้าห้างโลตัส ถนนพหลโยธิน ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

ตอนที่ 315 จุดกลับรถหน้าห้างโลตัส ถนนพหลโยธิน ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา