•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • จุดเสี่ยง กับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...สามแยกหน้าโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย ทล.233

สามแยกหน้าโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...โค้งภูหินกอง ต.หนองงิ้วอ.วังสะพุง จ.เลย ถนนสาย ลย.2002 แยก ทล.21 กม.397

โค้งภูหินกอง
ต.หนองงิ้วอ.วังสะพุง จ.เลย

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...โค้งบ้านโป่งแค ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภูทางหลวงหมายเลข 210 กม.

โค้งบ้านโป่งแค ต.ด่านช้าง
อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...สามแยกบานา ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ทางหลวงหมายเลข 42 (กม. 107+730)

สามแยกบานา ต.บานา
อ.เมือง จ.ปัตตานี

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...วงเวียนตะโละหะลอ ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา

วงเวียนตะโละหะลอ
ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน
จ.ยะลา

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...ถนนเส้นทาง นาหม่อม-จะนะทางหลวงหมายเลข 43 (กม.18 - 34)ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา

ถนนเส้นทาง นาหม่อม-จะนะ
ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...โค้งบ้านค่าย (ถนนสานนราธิวาส - ตากใบ)ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

โค้งบ้านค่าย ต.กะลุวอเหนือ
อ.เมือง จ.นราธิวาส

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...ถนนสาย 201 หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ถนนสาย 201 หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...ถนนมิตรภาพ หน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ต. ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น กม.3

ถนนมิตรภาพ หน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ต. ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...ถนนเพชรเกษม หน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร

ถนนเพชรเกษม
หน้าสหกรณ์ออมทรัพย์
ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...จุดกลับรถ แยกตาต้า ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

จุดกลับรถ แยกตาต้า
ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน
อ.เมือง จ.ระนอง

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...จุดกลับรถหน้าห้างสรรพสินค้าแม็คโคร ถ.เพชรเกษม บ้านสวนพริก ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่

จุดกลับรถหน้าห้างสรรพสินค้าแม็คโคร ถ.เพชรเกษม บ้านสวนพริก ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...ทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยราชภักเพชรบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข 21

ทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยราชภักเพชรบูรณ์

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...ทางเข้า  ออก มหาวิทยาลัยราชภักเพชรบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข 21

ทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยราชภักเพชรบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข 21

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...สี่แยกอินโดจีน  ทางต่างระดับพลายชุมพล อ เมือง จ พิษณุโลก ทางหลวงหมายเลข 12

สี่แยกอินโดจีน
ทางต่างระดับพลายชุมพล
อ เมือง จ พิษณุโลก

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...สี่แยกคลองโพธิ์ ถ จรดวิถีถ่อง ต บ้านกล้วย อ เมือง จ สุโขทัย

สี่แยกคลองโพธิ์
ถ จรดวิถีถ่อง ต บ้านกล้วย
อ เมือง จ สุโขทัย

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...เขาพลึง อ เมือง จ อุตรดิตถ์ทางหลวงหมายเลข 11 กม 350

เขาพลึง อ เมือง จ.อุตรดิตถ์ทางหลวงหมายเลข 11 กม 350

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...โค้งน้ำกัด ทางหลวงหมายเลข 1095 ท่าไคร่  แม่ฮ่องสอน ต ปางหมู อ เมือง จ แม่ฮ่องสอน

โค้งน้ำกัด ท่าไคร่
แม่ฮ่องสอน ต ปางหมู
อ เมือง จ แม่ฮ่องสอน

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...โค้งหน้าโครงการชลประทานลำพูน ต ศรีบัวบาน อ เมือง จ ลำพูน

โค้งหน้าโครงการชลประทานลำพูน ต ศรีบัวบาน อ เมือง จ ลำพูน

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...ทางหลวงหมายเลข 118 ดอยนางแก้ว ดอยสะเก็ด ต ป่าเมี่ยง อ ดอยสะเก็ด จ เชียงใหม่

ทางหลวงหมายเลข 118 ดอยนางแก้ว ดอยสะเก็ด ต ป่าเมี่ยง อ ดอยสะเก็ด จ เชียงใหม่

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...ดอยนางแก้ว อ เวียงป่าเป้า จ เชียงราย เส้นทางเชียงใหม่  เชียงราย

ดอยนางแก้ว อ เวียงป่าเป้า
จ เชียงราย เส้นทางเชียงใหม่  เชียงราย

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...ทางลงเขาตับเต่า ต ท่ากระดาน อ ศรีสวัสดิ์ จ กาญจนบุรี

ทางลงเขาตับเต่า
ต ท่ากระดาน
อ ศรีสวัสดิ์ จ กาญจนบุรี

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...สามแยกอินทร์บุรี ถนนสายเอเชีย ต ท่างาม อ อินทร์บุรี จ สิงห์บุรี

สามแยกอินทร์บุรี
ถนนสายเอเชีย ต ท่างาม
อ อินทร์บุรี จ สิงห์บุรี

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...สี่แยกหน้าวัดจันทาราม ถ.เพชรเกษม ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

สี่แยกหน้าวัดจันทาราม
ถ.เพชรเกษม ต.หนองอ้อ
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...จุดกลับรถหน้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

จุดกลับรถหน้าสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...จุดกลับรถบ้านคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ถ.พระราม 2

จุดกลับรถบ้านคลองโคน
ต.คลองโคน อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...จุดกลับรถวัดบ้านป่า ถนนสายเอเชีย ต.หลักฟ้า อ.ไชโย จ.อ่างทอง

จุดกลับรถวัดบ้านป่า
ถนนสายเอเชีย ต.หลักฟ้า
อ.ไชโย จ.อ่างทอง

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...สามแยกทางเข้าเขื่อนเจ้าพระยาต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท

สามแยกทางเข้า
เขื่อนเจ้าพระยา ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.ชัยนาท

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...สามเเยกทางเข้าสวนอุตสาหกรรมโรจนะ(ประตูA) ต.สามเรือ อ.บางประอิน จ.พระนครศ

สามเเยกทางเข้า สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ประตูA) ต.สามเรือ อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...โค้งชุมชนบ้านกลาง (โค้งสแตนเลย์) ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

โค้งชุมชนบ้านกลาง (โค้งสแตนเลย์) ต.บ้านกลาง
อ.เมือง จ.ปทุมธานี

โค้งหน้าโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

โค้งหน้าโรงเรียนวัดเขมา ภิรตาราม ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ถนนบ้านตาดทอง ต.ตาดทอง อ.เมือง จ. ยโสธร

ถนนบ้านตาดทอง
ต.ตาดทอง
อ.เมือง จ. ยโสธร

จุดกลับรถหน้าวัดสำราญนิเวศน์ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

จุดกลับรถหน้าวัดสำราญนิเวศน์ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...ค้งบ้านบัววัด ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

โค้งบ้านบัววัด ต.ธาตุ
อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ... สี่แยกบ้านคล้อ ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

สี่แยกบ้านคล้อ
ต.ดู่ อ.กันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...ถนนในหมู่บ้านกระเพอโร ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ถนนในหมู่บ้านกระเพอโร
ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...สามแยกเขาหินซ้อน ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

สามแยกเขาหินซ้อน
ต.โคกไทย
อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...สี่แยกหนองยาง ต.ท่าเกียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สี่แยกหนองยาง ต.ท่าเกียน
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

โค้งเพิ่มเจริญ ถ.ศุขประยูร ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

โค้งเพิ่มเจริญ ถ.ศุขประยูร
ต.บางตีนเป็ด
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ตอนที่ 194 จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...โค้งหนองขอน ถ.สุขุมวิท ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี

โค้งหนองขอน
ถ.สุขุมวิท ต.คมบาง
อ.เมือง จ.จันทบุรี

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...สี่เเยกหน้าโรงบาลตราด - สามแยกคลองใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด

สี่เเยกหน้าโรงบาลตราด -
สามแยกคลองใหญ่
อ.เมือง จ.ตราด

สามแยกยอดแกง ทางเข้ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

สามแยกยอดแกง ทางเข้ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...โค้งวังถลาง ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โค้งวังถลาง ต.วิชิต
อ.เมือง จ.ภูเก็ต

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...ถนนเพชรเกษม เส้นทางโคกกลอย - พังงา อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

ถนนเพชรเกษม
เส้นทางโคกกลอย - พังงา
อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

สะพานกลับรถ โจ้โก้แม่หล่าย ต.แม่หลาย อ.แม่หลาย อ.เมือง จ.แพร่

สะพานกลับรถ
โจ้โก้แม่หล่าย ต.แม่หลาย
อ.แม่หลาย อ.เมือง จ.แพร่

จุดกลับรถ ถ ยันตรกิจโกศล บ้านดอลมูล ต ดู่ใต้ อ เมือง จ น่าน

จุดกลับรถ ถ ยันตรกิจโกศล
บ้านดอลมูล ต ดู่ใต้
อ เมือง จ น่าน

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...โค้งห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

โค้งห้วยลาน
อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...สามแยกดอยพระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...สามแยกดอยพระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...สี่แยกไตรภูมิ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

สี่แยกไตรภูมิ
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...ถนนเส้นทางตรัง - สีเกา - ควนกุน อ.สิเกา จ.ตรัง

ถนนเส้นทางตรัง - สีเกา -
ควนกุน อ.สิเกา จ.ตรัง

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...โค้งบ้านค่ายรวมมิตร - โค้งท่าสาย อ.ควนกาหลง

โค้งบ้านค่ายรวมมิตร -
โค้งท่าสาย อ.ควนกาหลง

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...สามแยกบ้านโคกสี อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

สามแยกบ้านโคกสี
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...หน้าโรงเรียนดงมะไฟเจริญศิลป์ อ.เมือง จ.สกลนคร

หน้าโรงเรียนดงมะไฟเจริญศิลป์ อ.เมือง จ.สกลนคร

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...โค้งบ้านปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

โค้งบ้านปะโค
อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...สี่แยกบ้านหามแห - โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

สี่แยกบ้านหามแห -
โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...สี่เเยกตาปาน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สี่เเยกตาปาน
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...โค้งบ้านท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง

โค้งบ้านท่าแค
อ.เมือง จ.พัทลุง

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...วงเวียนต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

วงเวียนต้นโพธิ์
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...สี่แยกเบญจมฯ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

สี่แยกเบญจมฯ
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...เขาพับผ้า อ.นาโยง จ.ตรัง (เส้นทางตรัง-พัทลุง)

เขาพับผ้า อ.นาโยง จ.ตรัง
(เส้นทางตรัง-พัทลุง)

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...โค้งหัวหรั่ง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

โค้งหัวหรั่ง
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...ถนนเส้นทางทุ่งหว้า - ปะเหลียน(เขาติงพุก)

ถนนเส้นทางทุ่งหว้า -
ปะเหลียน (เขาติงพุก)

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...สามแยกศาลาสังกะสี ถ.สุขุมวิท ต. บ้านเพ อ.เมือง จ.ระยอง

สามแยกศาลาสังกะสี
ถ.สุขุมวิท ต. บ้านเพ
อ.เมือง จ.ระยอง

จุดกลับรถ-ทางเบี่ยงเเคบ หน้าป้อมทุ่งเศรษฐี อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

จุดกลับรถ-ทางเบี่ยงเเคบ
หน้าป้อมทุ่งเศรษฐี
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...ดอยรวก จ.ตาก (ทางหลวงหมายเลข12 ตาก - แม่สอด

ดอยรวก จ.ตาก
(ทางหลวงหมายเลข 12
ตาก - แม่สอด)

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...โค้งอู่หล่ม ถ.มาลัยแมน อ.นครปฐม

โค้งอู่หล่ม ถ.มาลัยแมน
อ.นครปฐม

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...จุดกลับรถ บนเส้นทางหลวงหมายเลข 340

จุดกลับรถ
บนเส้นทางหลวงหมายเลข340

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...สามเเยกอ่าวไผ่ ถนนสุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สามเเยกอ่าวไผ่ ถนนสุขุมวิท
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...สี่แยกหนองหิน ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

สี่แยกหนองหิน
ถ.เพชรเกษม อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...มอกลางดง จ.นครราชสีมา ถ.มิตรภาพ กม.36-38(ขาเข้า)

มอกลางดง จ.นครราชสีมา
ถ.มิตรภาพ
กม.36-38(ขาเข้า)

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...โค้งกรอกยายชา ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง

โค้งกรอกยายชา
ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ
อ.เมือง

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...โค้งหัวสะพาน ถ.เพชรเกษม (ขาล่องใต้) จ.เพชรบุรี

โค้งหัวสะพาน
ถ.เพชรเกษม
(ขาล่องใต้) จ.เพชรบุรี

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...ถ.มิตรภาพ จ.สระบุรี บริเวณเขาจัทร์ หน้าค่ายเพ

ถ.มิตรภาพ จ.สระบุรี
บริเวณเขาจัทร์ หน้าค่ายเพ

จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ...หน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

หน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
จ.บุรีรัมย์